MAGYAR NEUMAKATALÓGUS

Zenei írásjelek a középkori Magyarországon

[Az összes kijelölése/törlése]
ANTIPHONALE
BREVIARIUM NOTATUM
CANTIONALE
CANTUALE
CAPITULARE
GRADUALE
HYMNARIUM
INTONARIUM
KYRIALE
MISSALE
MISSALE NOTATUM
PASSIONALE
PONTIFICALE
PSALTERIUM
PSALTERIUM-HYMNARIUM
RITUALE
SACRAMENTARIUM
SEQUENTIONALE
TONARIUS
TRACTATUS
TROPARIUM
VESPERALE
[Az összes kijelölése/törlése]
A-GÖ
A-GÜ
CZ-Ps
H-Ba
H-Bfr
H-Bn
H-Bol
H-Bs
H-Bu
H-Efkö
H-Gel
H-GGn
H-Sa
H-SA
H-SY
sine siglum
HR-Zmk
PL-CZ
RO-AJ
RO-BRbn
RO-Ca
RO-Cu
RO-Cssm
RO-Gheorgheni
RO-MCcsm
RO-Sb
RO-SCf
RO-Sgsnm
SK-Bra
SK-BRm
SK-BRsa
SK-Mms
SK-Mnm
SK-Sk
TR-Itks
[Az összes kijelölése/törlése]
Állami Levéltár Besztercebánya, Fióklevéltár Selmecbánya (SK)
Állami Levéltár, Sopron (HU)
Batthyaneum Könyvtár, Gyulafehérvár (RO)
Bencés Apátsági Könyvtár, Göttweig (A)
Brukenthal Könyvtár, Nagyszeben (RO)
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda (RO)
Egyetemi Könyvtár, Kézirat és Ritkaságtár, Budapest (HU)
Érseki Könyvtár, Zágráb (HR)
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom (HU)
Fekete templom archívuma/Honterus-archívum, Brassó (RO)
Ferences kolostor könyvtára (HR)
Ferences Kolostor Könyvtára, Csíksomlyó (RO)
Ferences Kolostor Könyvtára, Güssing (A)
Ferences Rendtartomány Főnökség, Könyvtár és Levéltár, Budapest (HU)
Gyöngyösi Ferences Könyvtár, Gyöngyös (HU)
Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr (HU)
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltára (RO)
Honterus Egyházközség Levéltára és Könyvtára, Brassó (RO)
Jagelló Könyvtár, Krakkó (PL)
Jasna Góra-i Pálos Kolostor Könyvtára, Częstochowa (PL)
Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa (HU)
Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (RO)
Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára, Budapest (HU)
Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár (RO)
magántulajdon, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Egyházzenei Tanszék, Budapest (HU)
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest (HU)
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltár, Kőszegi Fióklevéltára, Kőszeg (HU)
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, Szombathely (HU)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (HU)
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Budapest (HU)
Osztrák Nemzeti Könyvtár, Bécs (A)
Pécsi Egyházmegyei Könyvtár, Pécs (HU)
Pécsi Tudományegyetem Klimo Könyvtár, Pécs (HU)
Pozsonyi Állami Levéltár, Pozsony (SK)
Püspöki Levéltár, Nyitra (SK)
Román Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár (RO)
Strahov Premontrei Apátság Könyvtára, Prága (CZ)
Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (RO)
Szepesi Káptalan Könyvtára, Szepeshely (SK)
Szlovák Nemzeti Könyvtár, Irodalmi Levéltár, Turócszentmárton (SK)
Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (SK)
Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak (HU)
Topkapı Palota Múzeum Levéltár és Könyvtára, Isztambul (TR)
Zágrábi Érseki Archívum, Zágráb (HR)
[Az összes kijelölése/törlése]
12. század
13. század
14. század
15. század
16. század
[Az összes kijelölése/törlése]
Brassó
Erdély
Észak-Magyarország
Esztergom
Esztergom (Nagyszombat)
Kalocsa-Bács
Kassa
Kolozsvár
Magyarország
Magyarország?
pálos
Pozsony
Pozsony (?)
premontrei
Sárospatak
Szepesség
Veszprém
Zágráb
Zágráb (?)
Zágráb?
[Az összes kijelölése/törlése]
esztergomi
esztergomi (erdélyi)
esztergomi (korai gotizáló)
esztergomi (pálos)
esztergomi (periférikus)
esztergomi (zágrábi)
esztergomi (veszprémi)
késői esztergomi
késői esztergomi (erdélyi)
késői esztergomi (pálos)
késői esztergomi (periférikus)
késői esztergomi (premontrei)
késői esztergomi (Zágráb?)
korai esztergomi
korai esztergomi diasztematikus neumák
kurzív esztergomi
metzi-német gótikus
metzi-német gótikus keverék
metzi-német gótikus keverék (felvidéki)
metzi-német magyar gótikus
metzi-német-előesztergomi
metzi-német-magyar gótikus
metzi-német-magyar gótikus keverék
metzi-német-magyar gótikus keverék (felvidéki)
metzi-német-magyar-cseh gótikus keverék
retrospektív pálos (Zágráb)
[Az összes kijelölése/törlése]
(nincs)
C1
C10
C11
C122
C15
C17
C18
C19
C2
C25, C26
C29
C3
C35
C37
C4
C45
C46
C47
C49
C51
C56
C7
C72
C73
C77
C79
C8
C80
C81
C82
C84
C9
C99
Cod11777
Cod14544
F 40
F 44
F1007
F1028
F1029
F1037
F1039
F1103
F1105
F1106
F1113
F1118
F12
F143
F145
F174
F197
F21
F225
F255
F29
F30
F325
F328b
F333
F337
F34, F348
F340
F354
F355
F356, F843
F359
F360
F361, F362
F367
F38
F406
F45, F332
F460
F496–507
F541
F586
F594
F657
F665
F678
F685, F 691
F722
F724, F725, F726
F755
F756
F757
F773
F850
F900
F901
F902
F93
F933
F976
F-bv63
Fragm372
Fragm565
Fragm605
Fragm903
M21
M22
M46
M6
M9

 

Forrás Punctum Pes Clivis Torculus Porrectus Scandicus Climacus Cephalicus Strophicus Pes subbip. Összetételek Kulcsok Custos
A-GÜ 4/4 etc.
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bs Fr. l. m. 87 etc.
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl F 15 Prot 27 etc.
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl E 159/155 etc.
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Ba T 8; H-Bmnl E 159; 1570/20
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
sine siglum
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Fr. l. m. 221
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-23
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
TR-Itks 42
ANTIPHONALE
Isztambuli antifonále
SK-Mnsk I 2013
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 1. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 2. notáció
A-GÜ 4/35
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-GÜ 4/278
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bs Fr. l. m. 90
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bs Fr. l. m. 97; 103
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bs Fr. l. m. 120
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Efkö MS I. 3. d
ANTIPHONALE
Esztergomi I. antifonále
H-Efkö Ms. I. 3. c
ANTIPHONALE
Esztergomi II. antifonále
SK-BRa EC Lad. 6
ANTIPHONALE
Budai antifonále
SK-Sk Mus 2
ANTIPHONALE
Szepesi antifonále
H-Bu Fr. l. m. 216
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
RO-Sgsnm Fr. No. 1
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Efkö Fr. 80 (Ms. II. 319)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Gel Cth X 846
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
RO-Gheorgheni, Nr. 92
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Fr. l. m. 214
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Fr. l. m. 215
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Fr. l. m. 232
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Ba K 471
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Ba T 333
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-7
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-22
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-24
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
SK-BRsa SNA 2
ANTIPHONALE
Pozsonyi antifonále, Kn-2
SK-Bra BAI EC Lad.3
ANTIPHONALE
Pozsonyi antifonále, Kn-3
SK-BRsa SNA 4
ANTIPHONALE
Pozsonyi antifonále, Kn-4 1. notáció
SK-BRsa SNA 4
ANTIPHONALE
Pozsonyi antifonále, Kn-4 2. notáció
SK-BRa BAlla EC Lad. 4
ANTIPHONALE
Pozsonyi antifonále, Kn-5
PL-Kj 2372
ANTIPHONALE
Krakkói töredék 1. notáció
PL-Kj 2373
ANTIPHONALE
Krakkói töredék 2. notáció
H-Bmnl E 156 Fasc. 004. No. 011
ANTIPHONALE
Graduále (fragmentum)
A-Wn Cod 3571
ANTIPHONALE
Mondsee-i töredék
H-KŐ Prot 1651–1652
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
SK-Nb Miscellanea 1
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
SK-Nb Miscellanea 2
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
SK-BRsa Acta anni Sedlák Nr. 10
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zmk MR 1
ANTIPHONALE
Antifonále
H-Bs Fr. l. m. 78
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Efk Ms. I. 3c
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
SK- Mms J 2012
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bn A 1
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
RO-MCcsm Cz. Fr. 11 (Inv. 744)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Z? Collectio fragmentorum
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-GÜ 2/137
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-GÜ 3/260
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
RO-MCcsm Cz. Fr. 9 (1777)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 3. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 4. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 5. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 6. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 7. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 8. notáció
HR-Zmk MR 8
ANTIPHONALE
Pálos antifonále (Remete) 9. notáció
H-Bu Ant 4801 (olim Fa 5249)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Ant. 2287 (olim Vet. 49/113-115; Ha 646)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Bar 09522 (olim Hf 922)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zfr A-V-179
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zfr A-V-180
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zgk R-454
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zs 3929
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zfr RIV-4°-11
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
HR-Zu Bz-25
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
H-Bu Bar 09522 (olim Hf 922)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Cod. 14544
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Cod. 11777
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Fragm372
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Fragm565
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Frag605
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Frag903
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
A-Wn Cod. Ser. n. 2702
ANTIPHONALE
Admonti Biblia, antifonále
H-Ba T 308 (olim K 483)
ANTIPHONALE
Antifonále (fragmentum)
CZ-Ps DE I 7; H-Bu Fr. l. m. 265
BREVIARIUM NOTATUM
Breviarium Notatum Strigoniense 1. notáció
CZ-Ps DE I 7; H-Bu Fr. l. m. 266
BREVIARIUM NOTATUM
Breviarium Notatum Strigoniense 2. notáció
RO-MCcsm Cz. Fr. 7 (T 55/b)
BREVIARIUM NOTATUM
Notált breviárium (fragmentum)
RO-BRbn I. F. 67
BREVIARIUM NOTATUM
Brassói Breviarium Notatum
RO-BRbn I. F. 67
BREVIARIUM NOTATUM
Brassói Breviarium Notatum
RO-MCcsm Cz. Fr. 8 (Inv. 3786)
BREVIARIUM NOTATUM
Notált breviárium (fragmentum)
H-Ba T 9
BREVIARIUM NOTATUM
Notált breviárium (fragmentum)
RO-MCcsm A V/5252
CANTIONALE
Csíksomlyói kancionále 1. notáció
RO-MCcsm A V/5252
CANTIONALE
Csíksomlyói kancionále 2. notáció
H-Bfr Cod.med.09
CANTIONALE
Premontrei kancionále
PL-CZ 583 R. I-215
CANTUALE
Częstochowai kantuále 1. notáció
PL-CZ 583 R. I-215
CANTUALE
Częstochowai kantuále 2. notáció
H-Bn 408
CAPITULARE
Esztergomi kapituláre
RO-AJ R. IX. 57
GRADUALE
Gyergyói graduále
H-Bn Fol. Lat. 3815
GRADUALE
Erdélyi graduále 1. notáció
H-Bn Fol. Lat. 3815
GRADUALE
Erdélyi graduále 2. notáció
H-Bs Fr. l. m. 113; H-Bmnl E 554/18
GRADUALE
Graduále (fragmenum)
SK-BRsa SNA 67
GRADUALE
Nyitrai graduále
RO-AJ R I.96
GRADUALE
Szentjobbi graduále
H-Bn Quart Hung 1395
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Ba T 427
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Bmnl E 159 1571/25 Comit.Zemplén
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Ba K 484 (olim T 292)
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
A-GÜ 4/184
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Bn A 33
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-SA 588 Fr. 17
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
SK-BRsa FrP CK Inv. 197
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Bs Fr. l. m. 122, 123, 124
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
TR-Itks 68
GRADUALE
Futaki-graduále
H-Efkö Ms. I. 1. a-b
GRADUALE
Bakócz-graduále
SK-Sk Mus 1
GRADUALE
Szepesi graduále
H-Bn 172a; 172b
GRADUALE
Kassai graduále
HR-Z? Collectio fragmentorum Nr. 2-3
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 1. notáció
HR-Z? Collectio fragmentorum Nr. 2-3
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 2. notáció
RO-Cu Ms. 706
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
RO-AJ I.1
GRADUALE
Kolozsvári graduále
H-Bn Inc. 387
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Bu Inc. 260
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-SY s. s.
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-SY V/48 E fasc.
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-SY XII. 1. a. 160
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
SK-Mnm J 2027
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
RO-BRbn I. F. 82, I. F. 69
GRADUALE
Brassói I. graduále
RO-BRbn I. F. 82, I. F. 69
GRADUALE
Brassói II. graduále
A-Gü 4/279
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
SK- Mms J 2027
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Gel Liber Visitationis Soproniensis, 1641
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Efkö Fr. 92
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
HR-Z? Collectio fragmentorum
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
A-GÜ 2/40
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Pu 126657-V
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-P Rd. 3
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
H-Bn E 76
GRADUALE
Graduále (fragmentum)
RO-AI II 73
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 1. notáció
RO-AI II 73
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 2. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 1. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 2. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 3. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 4. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 5. notáció
H-Ba T 1028
GRADUALE
Graduále (fragmentum) 6. notáció
H-Bu Fr. l. m. 255
HYMNARIUM
Himnárium (fragmentum)
HR-Zu II-8-45b
HYMNARIUM
Himnárium (fragmentum)
A-Wn Cod. Ser. n. 2702
HYMNARIUM
Admonti Biblia, himnárium (1. notáció)
A-Wn Cod. Ser. n. 2702
HYMNARIUM
Admonti Biblia, himnárium (2. notáció)
A-Wn Cod. Ser. n. 2702
HYMNARIUM
Admonti Biblia, himnárium (3. notáció)
HR-Zmk MR 10
INTONARIUM
Thúz Osvát-intonárium 1. notáció
HR-Zmk MR 10
INTONARIUM
Thúz Osvát-intonárium 2. notáció
HR-Zmk MR 10
INTONARIUM
Thúz Osvát-intonárium 3. notáció
HR-Zmk MR 10
INTONARIUM
Thúz Osvát-intonárium 4. notáció
HR-Zmk MR 10
INTONARIUM
Thúz Osvát-intonárium 5. notáció
A-GÜ 2/166
KYRIALE
Kyriále (fragmentum)
HR-Zmk MR 133
MISSALE
Misszále
SK-BSa 1576; No. Inv. 1327
MISSALE
Misszále (fragmentum)
A-GÖ 107
MISSALE
Pálos misszále
A-GÖ 234
MISSALE
Pálos misszále
H-Sa 313
MISSALE
Pálos misszále 1. notáció
H-Sa 313
MISSALE
Pálos misszále 2. notáció
H-Bn 359
MISSALE
Misszále
H-Kf A 150
MISSALE
Misszále (fragmentum)
HR-ZMK MR 170
MISSALE
Topuszkói apát misszáléja 1. notáció
HR-ZMK MR 170
MISSALE
Topuskói apát misszáléja 2. notáció
SK-Bra BMI EC Lad.3 EL18
MISSALE NOTATUM
Missale Notatum Strigoniense
A-GÜ 1/43
MISSALE NOTATUM
Missale Notatum Zagrabiense 1. notáció
A-GÜ 1/43
MISSALE NOTATUM
Missale Notatum Zagrabiense 2. notáció
TR-Itks 49
MISSALE NOTATUM
Isztambuli Missale Notatum
TR-Itks 60
MISSALE NOTATUM
Isztambuli Missale Notatum
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-21
MISSALE NOTATUM
Notált misszále (fragmentum)
A-GÜ 2/163
MISSALE NOTATUM
Notált misszále (fragmentum)
H-Sa Fr 204 (R 71)
MISSALE NOTATUM
Notált misszále (fragmentum)
H-Bu Ant. 3915 (olim Vet. 45/15)
MISSALE NOTATUM
Notált misszále (fragmentum)
HR-Zmk R 3612
PASSIONALE
Pálos passionále (fragmentum)
H-Efkö Ms. I. 178
PASSIONALE
Esztergomi passionále
H-Bn Clmae 317
PONTIFICALE
Veszprémi pontifikále 1. notáció
H-Bn Clmae 317
PONTIFICALE
Veszprémi pontifikále 2. notáció
RO-Sb Ms.23.v.1
PSALTERIUM
Erdélyi pszaltérium
H-Efkö Ms. I. 3. b
PSALTERIUM
Budai pszaltérium
H-Bn Cod. 366
PSALTERIUM
Ferences pszaltérium
H-Bu Inc 517 H-Bu Inc 509 H-Bu Inc 530
PSALTERIUM-HYMNARIUM
Pszaltérium-himnárium (fragmentum)
H-Bu Fr. l. m. 253
PSALTERIUM-HYMNARIUM
Pszaltérium-himnárium (fragmentum)
H-Bn 253
RITUALE
Pálos rituále
H-Kf Ms. 302
RITUALE
Medvedics-rituále
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex 1. notáció
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex Clemens et benigna
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex Ab oriente
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex 2. notáció
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex 3. notáció
H-Bn MNy 1
SACRAMENTARIUM
Pray-kódex 4. notáció
H-Bmnl Fragm. Lat. Q 406-25
SEQUENTIONALE
Szekvencionále (fragmentum)
SI-Lnr Ms 29
SEQUENTIONALE
Szekvencionále (fragmentum)
H-Sfk s. s.
SEQUENTIONALE
Szekvencionále (fragmentum)
A-Wn Cod. Ser. n. 2702
TONARIUS
Admonti Biblia, tonárius
H-Efk Ms. II. 395
TRACTATUS
Szalkai-kódex
HR-Ši Cod. 10
TROPARIUM
Šibeniki töredék 1
HR-Ši Cod. 10
TROPARIUM
Šibeniki töredék 2
H-Ba T 426
VESPERALE
Vesperále (fragmentum)
H-Sa s. s.
VESPERALE
Leleszi vesperále